Odstoupení od kupní smlouvy

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Tento formulář vyplňte a pošlete zpět prodávajícímu pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů. Odstoupení je možné odeslat v zákonné lhůtě 14 dnů od převzetí zboží*.

ADRESÁT:
Mindshop, s.r.o.

Boloňská 602/5, 109 00 Praha 10

Tel: +420 222 746 120, Fax: 222 746 124

Mobil: +420 775 282 435, E-mail: obchod@mindshop.cz

IČO: 04104587, DIČ: CZ04104587

OZNAMUJI(EME), ŽE TÍMTO ODSTUPUJI(EME) OD KUPNÍ SMLOUVY O NÁKUPU TOHOTO ZBOŽÍ:

DATUM OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ:
ČÍSLO OBJEDNÁVKY:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ KUPUJÍCÍHO(ÍCH):
ADRESA KUPUJÍCÍHO(ÍCH):

 

DATUM:
PODPIS KUPUJÍCÍHO(ÍCH):
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

* Možnost odstoupení od kupní smlouvy se ze zákona nevztahuje na software.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info